-

Liepos penktosios naktį miškas seka pasaką.
Mondayjazz ir labàdienà idėjos jungiasi ir
prikelia Bekešo kalną. Neregėtas ir negirdėtas
nakties istorijas pasakoja vizualinės
ir muzikinės kompozicijos.